ในการสวมใส่เสื้อผ้า บ่อยครั้งที่เราสวมใส่เสื้อผ้าแล้วเสื้อผ้าที่สวมใส่เกิดการชำรุดมีรอยขาด อันเนื่องจากการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวัน เราจึงต้องรู้จักการซ่อมแซมเสื้อผ้า ซึ่งการซ่อมแซมเสื้อผ้ามีหลายวิธี เช่น การชุน การปะ และหากเราต้องการซ่อมแซมเสื้อผ้าให้มีประสิทธิภาพเราจะต้องมีการวางแผนการซ่อมแซม ดังนี้
ตัวอย่าง การปะผ้า
กิจกรรม
อุปกรณ์
ขั้นตอนการทำงาน
เวลาทำงาน
การปะผ้า
-เศษผ้าสำหรับปะ
-เข็มและด้าย
-กรรไกรตัดผ้า
-เข็มหมุด
-เตารีดพร้อมที่รองรีด
1.เตรียมอุปกรณ์
2.หาเศษผ้าที่มีเนื้อผ้าใกล้เคียงกับเสื้อ
3. ตัดแต่งรอยขาดให้เรียบร้อย
4.ตัดผ้าที่จะใช้ปะให้มีขนาดและรูปแบบตามต้องการ
5.นำเศษผ้าวางปิดรอยขาดแล้วกลัดด้วยเข็มกลัด
6. พับริมเศษผ้าเข้าด้านในแล้วเนาหลังจากนั้นเอาเข็มหมุดออก
7. สอยริมผ้าที่ขาดให้ติดกับผ้า
8. สอยริมเศษผ้าให้ติดกับเสื้อ
9. เลาะด้ายเนาออก
10.ใช้เตารีดรีดรอยปะให้เรียบร้อย
ขึ้นอยู่กัยรอยขาดของผ้าถ้ารอยขาดมากจะต้องใช้เวลาในการซ่อมแซมมาก นอกจากนี้ยังขึ้นอยู่กับความชำนาญของผู้ซ่อมแซม ถ้ามีความชำนาญมากจะใช้เวลาในการซ่อมแซมน้อย

123918xheac5dzk4.gif
back1_0.gifnext2.gif